Index
<
>
Almende - de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag
Visual identity, Logo, drukwerk, socials, website2018
De tweede triënnale van Beetsterzwaag heeft als thema het oeroude begrip van de "almende", een begrip dat teruggaat tot de middeleeuwen en duidt op een gemeenschappelijk aandeel van de gemeenschap in onbebouwde, onverdeelde weiden, bossen en viswateren. Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk willen de notie van de almende herintroduceren en gebruiken het begrip als aanleiding om opnieuw na te denken over de gedeelde verantwoordelijkheid en belangen die gepaard gaan met het gemeenschappelijk gebruik van het land, het landschap en de publieke ruimte.
http://triënnalevanbeetsterzwaag.frl